Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest poprawieniem komfortu życia oraz przezwyciężeniem problemów, które wywołują ból i cierpienie; jest także szansą na rozwój osobisty.

Psychoterapia może budzić wiele sprzecznych uczuć, a świadomość, że szukamy pomocy u zupełnie obcej osoby, bywa powodem dyskomfortu, zwłaszcza jeśli decyzja ta jest podyktowana poczuciem, że "ze mną jest coś nie tak". Poza tym podczas terapii sięgamy głęboko do swoich emocji i problemów, więc w naturalny sposób pojawia się w nas lęk przed odkryciem czegoś, z czym nie mamy ochoty się mierzyć. Jednak relacja klient (klient, ponieważ nie każdy, kto przychodzi do psychologa jest chory)-terapeuta jest relacją bezpieczną, klient ma w niej przyzwolenie na zupełną szczerość, nawet jeśli wypowiadane treści są wstydliwe czy chaotyczne. Psychoterapeuta, interpretując owe treści umożliwia klientowi wgląd w siebie, a w konsekwencji zrozumienie źródeł problemu.

Psychoterapia pomaga, kiedy napotykamy w naszym życiu problemy, które nas przerastają. Mogą to być nadmierne, negatywne emocje, związane z określonymi osobami czy wydarzeniami, może to być brak brak umiejętności nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi czy też poczucie, że nie wykorzystujemy swoich możliwości i nie realizujemy się w ważnych dla nas obszarach. To wszystko może powodować w nas uczucie smutku, zmęczenia czy bezradności.Bywa, że jesteśmy tak uwikłani we własne myśli i problemy, że nie jesteśmy w stanie trafnie ocenić sytuacji, znaleźć zadowalającego rozwiązania. Wtedy warto skorzystać z pomocy osoby, która dzięki swoim doświadczeniom, wiedzy i umiejętności jest w stanie pokazać nam problemy z innej perspektywy przyjrzeć się sobie i swoim zmaganiom.

Psychoterapia pomaga nam więc zmierzyć się z własnymi lękami i odkryć w sobie możliwości, których nie dostrzegaliśmy.Potencjał, pozwalający na życie z mniejszym lękiem, większym życiowym zadowoleniem zablokowany jest głównie na skutek traum przeżytych w przeszłości, zwłaszcza w dzieciństwie i okresie dojrzewania.. Wydarzenie te zawężają i zniekształcają sposób widzenia siebie, innych ludzi i własnego żucia.

Kto decyduje się na psychoterapię.

Przezywanie bólu i cierpienia jest następstwem urazów, traum z dzieciństwa i okresu dojrzewania. Osoba taka ma poczucie, że życie jej nie jest takie, jakiego by oczekiwała.
Z psychoterapii warto skorzystać, by zrozumieć i przezwyciężyć swe problemy. Ponadto psychoterapia jest elementem leczenia osób borykających się z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi.
Dzięki kilku wizytom wstępnym klient i terapeuta podejmują decyzję o dalszej współpracy.
Czynnikiem najważniejszym jest dobra relacja klient-terapeuta. Niezbędne jest nawiązanie porozumienia wynikającego z poczucia bezpieczeństwa i zaufania. Jedynie w takim klimacie klient może się otwierać, mówić o sprawach trudnych i bolesnych i w związku z tym przepracować swoje problemy. Z czasem klient otwiera się na nowe spojrzenie na swoje problemy, nowe myślenie, na inne postrzeganie siebie, swojego życia i swoich bliskich.
Dość często relacja między klientem a terapeutą jest długoterminowa. Mogą pojawiać się kryzysy. ale jeśli klient nie rezygnuje i jest wytrwały, kryzysy zyskują nową jakość.
W takich sytuacjach potrzebna jest otwarta i szczera rozmowa, powiedzenie co irytuje, złości, niepokoi, z czym klient się nie zgadza. Jeśli te kwestie zostaną omówione i wyjaśnione, psychoterapia postępuje, zwykle na wyższym poziomie wglądu i rozumienia.

Jak często odbywa się psychoterapia i jak długo trwa..

Optymalną częstotliwością są wizyty raz w tygodniu. W niektórych, trudniejszych i skomplikowanych sytuacjach, sesje mogą odbywać się 2 lub 3 razy w tygodniu. Czas trwania sesji wynosi 60 minut.

Na czym polega terapia indywidualna.

Psychoterapia indywidualna polega na na pracy klienta z terapeutą w określonym czasie, w cztery oczy. Terapeutę obowiązuje tajemnica lekarska. W czasie terapii indywidualnej tworzy się tworzy się rodzaj porozumienia, wynikającego z wzajemnego szacunku i zaufaniu, chociaż towarzyszą temu różne emocje W takich warunkach klient może przepracować różne problemy, z którymi zgłasza się na terapię. Rolą psychoterapeuty jest towarzyszenie klientowi w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania jego problemów, pokazywanie tego, czego wcześniej nie dostrzegał, a jest to dostosowane do tempa i gotowości do zmian, jakie wykazuje klient.