Oferta:

  • Konsultacje psychologiczne (100 zł- 60 min)
    Spotykamy się jeden, dwa lub trzy razy. W tym czasie staram się określić rodzaj problemu oraz przedstawiam jaki jest najlepszy sposób jego rozwiązania.
  • Psychoterapia indywidualna (100 zł- 60 min)
    Jest to terapia dla osób przeżywających kryzys w swoim życiu, osób które z różnych powodów nie są zadowolone ze swojego życia. Jest to pomoc skierowana do osób, które straciły wiarę w siebie i w swoje możliwości, którym trudno jest podołać codziennym obowiązkom, budować bliskie więzi z bliskimi i nie radzą sobie z emocjami.
  • Psychoterapia rodzin i par (130-150 zł- 60 min)
    Terapia rodzinna skierowana jest do par, osób które doświadczają trudności uniemożliwiających satysfakcjonujące wspólne życie. Na początku psychoterapii rodzinnej odbywa się wstępna konsultacja psychologiczna, podczas której zawierany jest kontrakt terapeutyczny. Dzięki temu znamy plan, czas i częstotliwość spotkań.