Rodzaj pomocy

Jeśli czujesz, że:

...chaos zapanował w twoim życiu,

...wzbierają w Tobie trudne do opanowania emocje,

...tracisz kontrolę nad sobą,

...trudno jest Ci zorganizować się i zabrać do jakiejkolwiek pracy,

...nie wiesz, dlaczego nigdy nie odnosisz sukcesów,

...wszystko straciło sens, sądzisz, że nic, wraz z tobą, nie ma już żadnej wartości,

...nie możesz znieść kogoś, kto wcześniej był Ci bliski.

...ktoś Cię zdradził, opuścił, porzuci-przytłacza cię samotność i poczucie krzywdy

...najlepiej uciec, daleko stąd...tylko nie wiadomo gdzie..

...praca zajmuje pierwszoplanowe miejsce, zaniedbujesz tym samym rodzinę.

Oferuję pomoc w takich problemach jak:

- depresja,

- zaburzenia nerwicowe,

- trudności w radzeniu sobie ze stresem,

- bycie wykorzystywanym seksualnie,

- kryzys małżeński,

- trudności w związkach,

- zaburzenia lękowe,

- wypalenie zawodowe,

- współuzależnienia,

- utrata pracy,

- nieradzenie sobie z emocjami,

- myśli samobójcze,

- i inne.


Piszę opinie psychologiczno-sądowe, w związku z czym biorę udział w rozprawach sądowych.

Jeśli chcesz pokonać trudności, z jakimi się zmagasz i poszukujesz pomocy, znalazłeś się we właściwym miejscu.